Styrelse

Styrelse (beslutad vid 2022 års årsstämma

Ordförande:     Johan Tiljö
Sekreterare:     Emma Tiljö
Kassör:              Jan Bjuremark
Ledamöter:       Håkan Ljungberg
                           Anders Olofsson
                          Gunnel Olofsson
                          Jörgen Olofsson

Ersättare:         Benny Jakobsson
                           Mikael Forslöf
         Annica Olofsson


Revisorer:         Inger Ljungberg
                          Roger Ljungberg
Ersättare:         Hasse Johansson