Styrelse

Styrelse (beslutad vid 2023 års årsstämma

Ordförande:     Johan Tiljö
Sekreterare:     Annicka Olofsson
Kassör:              Jan Bjuremark
Ledamöter:      Benny Jakobsson

       Håkan Ljungberg
                           Anders Olofsson
                          Gunnel Olofsson
                          Jörgen Olofsson

Ersättare:          Mikael Forslöf

         Gunnel Olofsson
         Hjalmar Tiljö


Revisorer:         Inger Ljungberg
                            Roger Ljungberg
Ersättare:         Hasse Johansson