Andelsskap/Stadgar

andelsbevisjpg

Andelsskap

Föreningen har idag ett andelskapital om 34.400 tkr. Andelarna ägs av såväl företag/föreningar i poster om 100*10 kr som av privatpersoner i poster om 10*10kr.

Välkommen att teckna andel - kontakta styrelsen