Hem


Tack för säsongen 2019- nu är dansprogrammet 2020 klart men tyvärr är alla danser inställda som en följd av Coronapandemin och  FHM rekomendationer - välkomna 2021

Borensbergsparken är en ekonomisk förening byggd på ideella insatser. Nuvarande styrelse som varit aktiv i över 20 år har tagit upp traditionerna från framför allt 60- och 70-talet att anordna onsdagsdanser under sommaren. Parken har drygt 300 andelsägare och välkomnar fler.