Styrelse

Styrelse (beslutad vid 2015 års årsstämma

Ordförande:     Johan Tiljö
Sekreterare:     Emma Tiljö
Kassör:              Jan Bjuremark
Ledamöter:       Håkan Ljungberg
                           Anders Olofsson
                          Gunnel Olofsson
                          Jörgen Olofsson

Ersättare:         Cecilia Hannola
                           Benny Jakobsson
                          Roger Ljungberg

Revisorer:         Bertil Carlsson
                          Göran Carlsson
Ersättare:         Hasse Johansson